Ke vështirësi me identifikimin?

Na jep informacion shtesë që të të ndihmojmë në procesin e rikuperimit.

Fut çdo mail rikuperimi ose numër telefoni të lidhur me llogarinë tënde