तुमचे Google खाते तयार करा

तुम्हाला फक्त एका खात्याची गरज आहे

एक विनामूल्य खाते तुम्हाला Google मधील प्रत्येकगोष्टीत नेतो.

हे सर्व आपल्यासोबत ठेवा

डिव्हाइस दरम्यान स्विच करा आणि तुम्ही जिथेही सोडले होते तिथून सुरू करा.