आफ्नो Google खाता सिर्जना गर्नुहोस्

तपाईँलाई चाहिने भनेको एउटा खाता हो

एउटा निःशुल्क खाताले तपाईँलाई Google को सबै उत्पादनहरूमा पहुँच दिन्छ।

सबै आफै सँग लिनुहोस्

उपकरणहरुका बीच स्विच गर्नुहोस्, र जहाँ छोड्नुभएको थियो त्यहाँ उठाउनुहोस्